BUDGETLEASE.COM

BUDGETLEASE

Een auto leasen betekent dat u voor een afgesproken termijn en een bepaald aantal kilometers een auto huurt van een leasemaatschappij. Afhankelijk van de leasevorm zorgt de leasemaatschappij voor de verzekering, het onderhoud, de administratie en dergelijke. U betaalt daarvoor een vast bedrag per maand aan de leasemaatschappij. U hoeft dus niet meteen geld te investeren in een auto, maar u zit wel voor een lange tijd vast aan maandelijkse betalingen. Het is verstandig vooraf uit te rekenen hoeveel een leaseauto u kost over de totale leaseperiode. Houd ook rekening met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld extra gereden kilometers.

Leasemarkt groeit met ruim 4% 26-3-2007
De autoleasemarkt is in 2006 stevig gegroeid. De omvang van het totale leasepark (personen- en bestelauto's) nam met 27.500 toe tot 706.500 contracten, een groei van 4,05%. VNA noemt deze groei “bovengemiddeld stevig”, en verwijst daarbij naar de economie, die ‘slechts’ met 2,9% is gegroeid. Vorig jaar groeide de totale leasemarkt met 0,4%.

De leasemarkt voor personenauto’s is toegenomen met 3,6% tot 531.500, vorig jaar was die groei nog 0,8%. De bestelautoleasemarkt heeft zich in 2006 hersteld van wat de VNA noemt “rampjaar 2005”, toen de markt als gevolg van het nieuwe grijskenteken-regime licht negatief was. Het aantal leasecontracten voor bestelauto’s steeg afgelopen jaar evenwel met 5,4 procent tot 175.000.

Eigen bijdrage
De bijtelling voor privé-gebruik van de auto bestaat uit het verschil tussen de forfaitaire bijtelling minus een eigen bijdrage die de werknemer aan zijn werkgever betaalt voor privé-gebruik van de auto.

(Oude) situatie per 1 januari 2006
Een eigen bijdrage voor het rijden van een duurdere auto dan de voor de werknemer geldende norm, is in beginsel volgens de Hoge Raad slechts aftrekbaar van de bijtelling voorzover deze eigen bijdrage betrekking heeft op privé gebruik van de auto. Het is van belang om de eigen bijdrage voor overschrijding van het normleasebedrag in de autoregeling te omschrijven als een eigen bijdrage voor privé gebruik. Als dit naar het oordeel van de inspecteur onvoldoende blijkt, geldt dat de aftrekbare eigen bijdrage moet worden berekend op basis van de verhouding tussen het aantal zakelijke en het aantal privé-kilometers.

Op basis van deze verhouding kan alleen het deel van de eigen bijdrage dat betrekking heeft op de privé-kilometers in mindering worden gebracht op de bijtelling. Deze verhouding dient aannemelijk te kunnen worden gemaakt. Een sluitende kilometerregistratie is hiervoor niet noodzakelijk. In elk geval is van belang om de verschuldigde eigen bijdrage te omschrijven als een bijdrage voor privé-gebruik.

Aanvullende informatie juli 2006
Het hooggerechtshof heeft in juli 2006 bepaald dat voortaan in alle gevallen de eigen bijdrage wegens privé-gebruik in mindering worden gebracht op de bijtelling. Dit geldt ook als u een hogere eigen bijdrage betaalt omdat u bijvoorbeeld kiest voor een auto uit de duurdere klasse.

Bijtelling kan in de regel niet 'negatief' worden
In principe kan een eigen bijdrage nooit tot een negatief saldo leiden. Voor de auto van de zaak geldt echter een uitzondering. De eigen bijdrage kan in een loontijdvak wel tot een negatief saldo leiden, als de totale bijtelling op kalenderjaarbasis maar niet negatief wordt.

Als aan het einde van het kalenderjaar blijkt dat per saldo te veel aan eigen bijdrage van de werknemer is verrekend, moet de werkgever één of meer correcties doen over de aangiften.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod